Vuosikokoukset


Turun Riennon Voimistelu ry:n sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeutta ei voida siirtää valtakirjalla.

Milloin jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, tämän tulee tehdä kirjallinen esitys hallitukselle.

Vuosikokouspäivä 2021

Turun Riennon Vomistelu ry:n vuosikokous järjestetään sunnuntaina 28.2.2021 klo 19 Turun Riennon kerholla osoitteessa Uudenmaankatu 16. 

Yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. Jotta voimme huolehtia kokoontumisrajoituksista, ilmoita osallistumisestasi viimeistään kolme tuntia ennen kokousta lähettämällä sähköposti osoitteeseen trvoimistelu@gmail.com. Jäsenet voivat osallistua kokoukseen myös videoyhteydellä pyytämällä Teams-linkkiä samasta sähköpostiosoitteesta.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaiset sääntömääräiset asiat.

Esityslista löytyy Esityslistat-sivulta viikkoa ennen kokousta. 

Turussa helmikuun 17. päivänä, 2021
Turun Riennon Voimistelu ry
Vilma Yli-Kauhaluoma, puheenjohtaja

Vuosikokouspäivä 2020

Turun Riennon Voimistelun vuosikokous järjestetään keskiviikkona 10.6.2020 klo 17.00. Tapaaminen osoitteessa Uudenmaankatu 16, josta siirrytään Kupittaan puistoon. Yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaiset sääntömääräiset asiat. Lisäksi käsitellään sääntöjen muutosesitykset. Kokouksessa päätetään yhdistyksen sääntöjen sisällöstä.

Esityslista löytyy Esityslistat-sivulta.

Turussa kesäkuun 3. päivänä, 2020
Turun Riennon Voimistelu ry
Vilma Yli-Kauhaluoma, puheenjohtaja