Sitoutuminen

Voimistelu vaatii sitoutumista sekä voimistelijoilta, että voimistelijoiden perheiltä. Sitoutumista vaaditaan harjoituksissa käymiseen, kilpailu- ja STARA-tapahtumiin osallistumiseen.

Tavoitteet

Jokainen joukkue määrittelee voimistelijoiden ja valmentajien kesken omat tavoitteensa tulevalle kaudelle. Nämä voivat olla yksittäisiä liikkeitä tai kilpailumenestyksellisiä tavoitteita, ja ne vaativat sitoutumista tytöiltä sekä vanhemmilta.

Treenipoissaolot

Voimistelu on joukkuelaji, jossa jopa yhden voimistelijan poissaolo on häiriöksi muun joukkueen harjoittelulle. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että poissaolot pysyisivät minimissä ja kaikista tiedossa olevista poissaoloista ilmoitettaisiin mahdollisimman ajoissa. Linjaukset tehdään kuitenkin joukkuekohtaisesti joukkueen tavoitteiden mukaisesti. Tulevan kauden poissaolot tulisi ilmoittaa heti uuden kauden alussa, jotta valmentajat voivat ottaa poissaolot huomioon kauden suunnittelussa.

Sitoutuminen kauteen

Voimistelijoiden oletetaan jatkavan aina seuraavalle kaudelle samassa joukkueessa, ellei valmentajille toisin ilmoiteta. Mahdolliset uudet joukkuejaot tehdään kausien päätteeksi ja muun muassa tämän takia on erittäin tärkeää, että lopetusajatukset tulevat valmentajan tietoon välittömästi ennen edellisen kauden loppua. 

Kun uusi kausi alkaa ja voimistelija on aloittanut uuden kauden joukkueessa, sitoutuu voimistelija lähtökohtaisesti koko tulevaan kauteen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. STARA-joukkueissa lopettaminen kesken kauden on tietyin ehdoin mahdollista, joskaan ei toivottavaa.