Palautekysely

Palautekyselyssä on kuusi aihealuetta: yleiskatsaus TRV:n toiminnasta, ohjattujen treenien sisältö, valmentajien ammattitaito, syyt treenata TRV:llä, treeniolosuhteet ja seuran viestintä. 

Kysymykset ovat suurimmaksi osaksi suljettuja, eli vastaat niihin valitsemalla oikean arvosanan, mutta joukossa on muutama avoin kysymys, joihin voit halutessasi vastata. 

Kyselyyn menee noin 5 minuuttia. Vastaukset käsitellään anonyymisti.

Yleiskatsaus TRV:n toiminnasta

Tämä osio käsittelee tuntivalikoimaa ja hintatasoa. Voit antaa tässä osiossa myös ehdotuksia uusista tunneista tai tuntien sisällöstä.

Ohjattujen treenien (ryhmäliikunta tai voimistelu) sisältö

Tässä osiossa kysymme palautetta tuntien sisältöön, odotuksiin, vaikeusasteeseen. Voit antaa kehitysideoita ja toiveita tuntien sisältöön.

Ohjaajan tai valmentajan ammattitaito

Tässä osiossa pyydämme sinulta palautetta ohjaajiemme ammattitaitoon liittyen; oletko tyytyväinen ohjeistuksiin, ottaako ohjaaja huomioon liikuntarajoitteet tai koetko kehittyväsi vaatimustason mukaisesti.

Liikuntatilat ja harjoitusolosuhteet

Tässä osiossa haluamme kuulla sinun palautteesi liikuntatilojen (koulujen liikuntasalit ja TRV:n kerhotila) kunnosta, varustelusta ja saavutettavuudesta.

Seuran viestintä ja markkinointi

Tässä osiossa kysymme kuinka hyvin saat tiedon TRV:n ajankohtaisista tapahtumista, ovatko verkkosivut selkeät tai onko sinulla jotain odotuksia seuran viestinnästä ja jäsenkirjeistä.

Osallistun TRV:n ohjattuihin treeneihin, koska..

Valitse kaikki kohdat, jotka osuvat sinuun

Suosittelen Turun Riennon Voimistelun tunteja muille, koska..

Vastaajan tiedot

Olenko TRV:n jäsen