Turvallinen toimintaympäristö

Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Liikunnan ilo tuottaminen ja kaikkien osallistaminen taustoista riippumatta on seuramme yksi tärkeimmistä tavoitteista. Meillä jokainen on arvostettu!

Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.

Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. Hyödynnämme tarvittaessa Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta

Ohjaajat perehdytetään vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan.

Selvitämme rikostaustaotteen kaikilta alaikäisten kanssa työskenteleviltä valmentajilta ja ohjaajilta. 


Väestöliitto: