Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun ja liikunnan pariin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta.

Seuramme tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa, jonne on helppo tulla tutustumaan ja kokeilemaan. Lapset pääsevät tutustumaan tunneille maksutta. Toiminta- ja jäsenmaksut pidetään kohtuullisina. Kaikki innokkaat ja motivoituneet voimistelijat ja liikkujat ovat tervetulleita tunneillemme!

Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon.

Viestimme monipuolisesti: Kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Viestinnässä nostamme rohkeasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita.


Lisätietoja yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta: