Ympäristö ja ilmasto

Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. Näytämme esimerkkiä ympäristön huomioimisessa.

Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset.

Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. kilpailujärjestelmien, tapahtumien järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja hankintojen osalta.

Suosimme lähiliikuntaa ja kannustamme liikkumiseen jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.